20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 21.12.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 21/12/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7697/17-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 Aκούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή-σύντηρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο : Χορήγηση παράτασης του έργου «Κατασκευή-σύντηρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 4ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 7ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 9ο : Διαγραφές από Βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 11ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2016 (αρ.1 του ΠΔ270/81)

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 12ο : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής α.παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης δαπάνης κάτω των 5.869,41 ευρώ, και β.παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2016

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 15ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 16ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το έτος 2016

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 17ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2016

Εισηγήτρια κα Κολιαράκη Μαριγούλα

Θέμα 18ο : Έγκριση διοργάνωσης Εκδηλώσεων

Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο : Έγκριση ηλεκτροδοτήσεων δημοτικών χώρων

Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση