ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου της Μήλου την 17.01.2020

Α.Π :17 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου της Μήλου την 16.01.2020

Α.Π :16 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 13.12.2019

Α.Π :1146 Ο…

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 26.11.2019

Α.Π :1107   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ   Σας…

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.11.2019

Α.Π :987 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 29.10.2019

Α.Π :987   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

Αιτήσεις ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2020

Σας ενημερώνουμε ότι συμφώνως με το άρθρο 14 της υπ’αριθ.10/2015…

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 01.08.2019

Α.Π :687 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 21:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό…

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 18.06.2019

Α.Π :504 ΕΠΕΙΓΟΝ  Ο…

error: Content is protected !!