ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

masterplan 2021

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη Master Plan του Αδάμαντα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ενημερώνει ότι,  η…

4η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 12.03.2021

Α.Π :192 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

masterplan 2021

Το Master Plan για το λιμάνι του Αδάμαντα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ενημερώνει ότι ,θα πραγματοποιήσει…

3η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τρίτη 02.03.2021

Α.Π :152 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…

2η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.02.2021

Α.Π :136 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…

1η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 01.02.2021

Α.Π :78 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

13η/2020 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 31.12.2020

Α.Π :1328 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

12η/2020 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 18.12.2020

Α.Π :1264 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

11η/2020 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.12.2020

Α.Π :1225 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…

10η/2020 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 04.11.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ…

error: Content is protected !!