ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

6η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 03.05.2023

Α.Π : 342 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

5η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 28.04.2023

Α.Π : 320  

4η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 12.04.2023

Α.Π : 283 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ….

3η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 10.03.2023

Α.Π :194 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…

2η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 10.03.2023

Α.Π :193    Ο…

1η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Δευτέρα 30.01.2023

Α.Π :74 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

14η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Δευτέρα 19.12.2022

Α.Π :1231 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

13η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 30.11.2022

Α.Π :1170   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

12η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Πέμπτη 27.10.2022

Α.Π :1026   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου :Ξεκινούν οι αιτήσεις ελλιμενισμού για το 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ελλιμενισμού…