ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ελλιμενισμού για το 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ελλιμενισμού…

11η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 30.08.2023

Α.Π : 777   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

10η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 09.08.2023

Α.Π : 675 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

9η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 28.06.2023

Α.Π : 499   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

8η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τρίτη 23.05.2023

Α.Π : 401 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

7η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 12.05.2023

Α.Π : 365  

6η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 03.05.2023

Α.Π : 342 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

5η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 28.04.2023

Α.Π : 320  

4η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 12.04.2023

Α.Π : 283 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ….

3η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 10.03.2023

Α.Π :194 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…