ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

18η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 21.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

Ευχαριστήριο του Δήμου Μήλου για την κατάσβεση της φωτιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΩΝ ΚΔΑΠ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας,…

8η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 19.06.2024

Α.Π : 516 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μήλου την Δευτέρα 17.06.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΗΛΟΥ

17η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Δευτέρα 17.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

16η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

15η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τρίτη 11.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

11η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα την Τρίτη 11.06.2024

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής…