ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

7η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 17.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Πρόσκλη 8ης/2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής. Σας προσκαλούμε σε…

Πρόσκληση του ΔΛΤ Μήλου για ανάθεση παροχής υπηρεσίας “Επισκευή πλωτήρων πλωτής προβλήτας Πολλωνιων”

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

9η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 12.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

5η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 10.04.2024

Α.Π : 234 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

4η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Δευτέρα 08.04.2024

Α.Π : 227 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ….

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 05.04.2024

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου…

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 29.03.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ …

της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Παρασκευή 29.03.2024

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ …

8η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Πέμπτη 28.03.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ…