Μήλος

7η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 17.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Πρόσκλη 8ης/2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής. Σας προσκαλούμε σε…

5η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τετάρτη 10.04.2024

Α.Π : 234 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…

4η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Δευτέρα 08.04.2024

Α.Π : 227 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ….

7η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 22.03.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

6η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Πέμπτη 14.03.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

6η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τρίτη 12.03.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

2η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Τρίτη 12.03.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ανακοινώνει την…

4η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Δευτέρα 26.02.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…