Ημέρα: 16 Απριλίου 2024

7η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 17.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…