Δημοτικό Συμβούλιο

15η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 16.07.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής εξ αναβολής την Πέμπτη 04.07.2024

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής εξ αναβολής. Σχετ.: Α) Η με…

13η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Δευτέρα 01.07.2024

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Καλείσθε να συμμετέχετε…

Πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

11η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

10η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 15.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

9η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 26.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

7η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 17.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

6η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Πέμπτη 14.03.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

4η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Δευτέρα 26.02.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…