3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 18.02.2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ΟΠΔ Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015  (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
Κατεβάστε το ηχητικό από DROPBOX και από GOOGLE DRIVE

 

Αφήστε μια απάντηση