1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 04.02.2015

1η 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 04/02/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 472/29-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Ορισμός εκπροσώπου – μέλους του Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

 

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών του νησιού ως πολυσύχναστοι χώροι.

 

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

 

Θέμα 4ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2014.

 

Θέμα 5ο: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΠΔΕ Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό. 

 

Θέμα 7ο: Παραχώρηση χώρου στα Πολλώνια για εγκατάσταση ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συνεργασία με τη REGIOEUROPA για τεχνική υποστήριξη για την εξασφάλιση συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις απευθείας από την Ε.Ε.

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ.

 

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής α.παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41 ευρώ, και β.παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2015.

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του  έργου «Συντήρηση  – Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

 

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου δράσης για την δεματοποίηση των ΑΣΑ Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου δράσης για την ανακύκλωση-κομποστοποίηση των ΑΣΑ Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 14ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

 

Θέμα 15ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Κατεβάστε το ηχητικό από DROPBOX και από GOOGLE DRIVE

 

Share

Αφήστε μια απάντηση