2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 13.02.2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ΟΠΔ Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015  (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Κατεβάστε το ηχητικό από DROPBOX και από GOOGLE DRIVE

 

Αφήστε μια απάντηση