18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 24.09.2014

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 24/09/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5569/18-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ. Εναλλακτικά κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

 

Θέμα 1ο : Ορισμός μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με τροποποίηση του είδους του Πυρσού στη θέση Πελεκούδα του οικισμού Πολλωνίων της νήσου Μήλου από Φάρο σε Φανό. (Δείτε το σχετικό ΦΕΚ)

Θέμα 3ο : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 4ο : Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 6ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015  Δήμου Μήλου. (Δείτε το πρόγραμμα από εδώ.  Δείτε το κομμάτι των έργων που θα γίνει από το Δήμο Ιητών εδώ, και την χρηματοδότηση από εδώ)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 8ο : Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 9ο : Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 175/2013 απόφασης του ΔΣ (αγορά ακάλυπτης έκτασης πλησίον Αρχαίου Θεάτρου). (ΑΔΑ: Ω03ΧΩΚΩ-85Σ)

Θέμα 10ο : Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Θέμα 11ο : Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Θέμα 12ο : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των μελών Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Θέμα 13ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ζεφυρία Μήλου.

Θέμα 14ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πλάκα Μήλου.

Θέμα 15ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στη Πλάκα Μήλου, ιδιοκτησίας Κεϊσογλου Ασημίνας.

Θέμα 16ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης  και αναψυχής στον Φυροπόταμο Πλάκα Μήλου, ιδιοκτησίας Παλαιού Κωνσταντίνου. (Δείτε την χάραξη αιγιαλού και παραλίας από εδώ ΦΕΚ 240 τ.Δ’ 12.07.2011)

Θέμα 17ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού

Θέμα 18ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση συστατικής πράξης Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 20ο : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του Προέδρου του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού».

Θέμα 21ο : Ορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 22ο : Υποβολή από το Δήμο Μήλου προτάσεων δράσεων για ένταξη και χρηματοδότησή τους από το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Θέμα 24ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Εναλλακτικά κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση