6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 20.04.2018

Α.Π :308

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 20η του μήνα AΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης :«Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Αδάμαντα»
Αριθ. Αποφ. 32/2018 
HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Λήψη απόφασης για τροποποίηση ορίων λιμενικής εγκατάστασης Κάναβας Μήλου
3.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης ΔΣ περί έγκρισης πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου για το 2018
Μήλος, 13/04/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση