Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου της 15.09.2014

 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 15/09/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5364/09-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση Δ.Σ. για την τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων.

 

Θέμα 2ο : Ορισμός τριμελούς επιτροπής διαχείρισης ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ.

 

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπων για τις Τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 4ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

 

Θέμα 5ο : Εκλογή μελών ΔΣ Γηροκομείου Μήλου.

 

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 7ο : Ανάδειξη μελών επιτροπών παραλαβής εργασιών Δήμου Μήλου και αναπληρωματικών τους έως 31/12/2014.

 

Θέμα 8ο : Ορισμός εκπροσώπων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Θέμα 9ο : Ορισμός εκπροσώπων Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Θέμα 10ο : Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 11ο : Ορισμός μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

 

Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση