Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου την 09.07.2014

 

9η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ  09/07/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4135/04-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2014 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 650.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 16%).

Θέμα 2ο : Έγκριση Δ.Σ. για τη δημιουργία ενός (1) Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία στον Δήμο Μήλου.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την εκμετάλλευση έκτασης 63.800 τ.μ. στην Αχιβαδόλιμνη Μήλου από το ΤΑΙΠΕΔ. (Δείτε το ΦΕΚ για την Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» της Χιβαδόλιμνης κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152) από εδώ.  Την περιγραφή του WWF για την Χιβαδόλιμνη από εδώ.  Την αυτοψία από την τράπεζα EUROBANK από εδώ [σελίδα 4])

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για το Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας «S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» για εγκαταστάσεις εξόρυξης και επεξεργασίας Μπετονίτη και Περλίτη, που λειτουργεί στη θέση «Βούδια», Δήμου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση παραμέτρων ασφάλισης Δημοτικού κτιρίου παλαιάς Αστυνομίας.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου.

Θέμα 8ο : Μίσθωση χώρων για χρήση ως «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων».

Θέμα 9ο : Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2013.

Θέμα 10ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση