4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 11.03.2015


4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 11/03/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1030/06-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 238/2013 απόφασης – ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της αναστολής λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Μήλου.

Θέμα 2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Παρουσίαση της μελέτης με θέμα: «Η κατάσταση των υγρότοπων της Μήλου και προτάσεις για την οικολογική αποκατάσταση και ανάδειξη του υγρότοπου “Αλμυρό λιμνίο Αδάμα” νήσου Μήλου».

 

Θέμα 2ο : Παρουσίαση της μελέτης με θέμα: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάπλασης πλατείας οικισμού Αδάμαντα, νήσου Μήλου» (Καταφύγιο- Κοινοτικό Γραφείο).

 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα δημότη που αφορά την ανταλλαγή ακινήτων.

 

Θέμα 4ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015.

 

Θέμα 5ο :  Λήψη απόφασης Δ.Σ. για  διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στον οικισμό Τρυπητής Δ. Μήλου.

 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για  διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην περιοχή Πολλώνια Δ. Μήλου.

 

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την μελέτη οριοθέτησης ρέματος στη θέση «Ρέμμα» νήσου Μήλου.

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση της υπ΄αριθ.17/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων έτους 2014 – 2015».

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του  έργου «Συντήρηση  – Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

 

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά την θερινή περίοδο.

 

Θέμα 11ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2014.

 

Θέμα 12ο : Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου και ορισμός νέου μέλους.

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

 

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

 

Θέμα 15ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2015 (αρ.1 του ΠΔ270/81).

 

Θέμα 16ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για κατάργηση φωτιστικών σωμάτων.

 

Θέμα 17ο : Έγκριση προγράμματος δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου έτους 2015.

 

Θέμα 18ο : Ορισμός εκπροσώπων σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

 

Θέμα 19ο : Ορισμός εκπροσώπων στο ΔΣ της Α.Σ.ΙΝΝΟ.

 

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 238/2013 απόφασης – ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της αναστολής λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Μήλου.

 

Θέμα 2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015

 

Κατεβάστε το ηχητικό από DROPBOX ή GOOGLE DRIVE

 

Αφήστε μια απάντηση