27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 16.12.2014

27η 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 16/12/2014ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7487/11-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για το καθεστώς λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα πλαίσια της συζήτησης για τον θεσμικό επαναπροσδιορισμό των Ελληνικών Λιμένων.  

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συμμετοχή στα Προγράμματα Ανάπτυξης Παίδων & Νέων μέσω Αθλητικών, Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων Καλοκαίρι 2015.

Θέμα 3ο : Παρουσίαση Μελέτης «Μελέτη εφαρμογής για το έργο Κατασκευή κολυμβητηρίου με Βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Κατήφορα Δήμου Μήλο και ειδική αρχιτεκτονική».

(Δείτε κάτοψη Α’ υπογείου, κάτοψη Β’ υπογείου, κάτοψη ισογείου, κάτοψη Α’ ορόφου)

Θέμα 4ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης ΔΣ περί είσπραξης ανταποδοτικού τέλους για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την λειτουργία των Ιαματικών Πηγών Αδάμαντα.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την λειτουργία του Καταφυγίου του Αδάμαντα.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότη.

Θέμα 10ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

Αφήστε μια απάντηση