Εγκύκλιος για την παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος. Στη βρύση ο έλεγχοςΜε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται οι όροι για την παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος.

Ως  σημείο  δειγματοληψίας  καθορίζεται  η  βρύση  του  καταναλωτή  που χρησιμοποιείται  για  παροχή  πόσιμου  νερού.  Ειδικότερα  επισημαίνεται  ότι  οι δειγματοληψίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα γίνονται από  τους  υπεύθυνους  ύδρευσης  υποχρεωτικά  και  στη  βρύση  των  καταναλωτών,  η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.  

Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των  παραμετρικών  τιμών  στη  βρύση  του  καταναλωτή,  οι  υπεύθυνοι ύδρευσης τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί (π.χ. με ταυτόχρονες μετρήσεις πριν την είσοδο του νερού στο οικιακό  σύστημα  διανομής) ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του. 

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

 


Share

Αφήστε μια απάντηση