25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 04.12.2014

 

25η 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 04/12/2014ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7220/28-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο :  Έκδοση ψηφίσματος για την διατήρηση των μειωμένων ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Θέμα 2ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2015.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αδελφοποίηση Δήμου Μήλου και Δήμου Λουτρακίου με Σκανδιναβικές πόλεις για την παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού.

Θέμα 4ο : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «HORIZON 2020».

Θέμα 6ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Θέμα 7ο: Έγκριση απολογισμών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 9ο : Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Σ.Α.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 10ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης 2015.

Θέμα 11ο : Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με ανοιχτό διαγωνισμό.

Θέμα 13ο : Καθορισμός λοιπών τελών (μη ανταποδοτικών)  για το έτος 2015.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για την έγκριση της ανάθεσης συντήρησης οχημάτων σε τρίτο με ανοιχτό διαγωνισμό.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 16ο : Συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τριοβασάλου-Αγίου Σπυρίδωνα Μήλου.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κάλυψη εξόδων χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ.

Θέμα 18ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2014.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2014 μελέτης και του εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014».

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ύδρευσης-αποχέτευσης και τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Τρυπητής».

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν τα ΚΑΕΚ 2908217557001, 2908ΕΚ00023, 29082Ε00412 και 29082ΕΚ00021 στη θέση Πολλώνια Μήλου.

Θέμα 22ο : Καθορισμός ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.

Θέμα 23ο : Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την ένταξη ευπαθών πολιτών στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΚΟΤ.

Θέμα 24ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Σημείωση : Με πράσινο χρώμα τα θέματα που συζητήθηκαν. Tα υπόλοιπα θα συζητηθούν την Τρίτη 09.12.2014 στις 19:00

Εναλλακτικά κατεβάστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive) για την πρώτη συνεδρίαση και για την δεύτερη συνεδρίαση από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

 

Αφήστε μια απάντηση