22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της μήλου την 21.12.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 21/12/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7526/14-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1οΑποδοχή δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης μαθητών

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 3ο : Εκλογή μελών ΔΣ του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄  ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 209/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκας – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Α’ Φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8οΈγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών άρθρου 221 Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο  :Έγκριση ανατροπής – αποδέσμευσης πιστώσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Εξέταση ενστάσεων και διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου 2016 Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο  :Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2017 (αρ.1 του ΠΔ270/81)

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο :Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο  : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στη περιοχή Αγία Κυριακή, ιδιοκτησίας Στ. Μακρινού

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο  : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εξεύρεση χώρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης και άλλες ανάγκες

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 23ο : Έγκριση ηλεκτροδοτήσεων δημοτικών χώρων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 25ο  : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

 

Αφήστε μια απάντηση