1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 30.01.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 30/01/2017ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.288/24-01-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Aκούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνομολογηθεί δάνειο για την  προμήθεια δύο κινητών ηλεκτροχημικών μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και έγκριση των γενικών όρων του δανείου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Μίσθωση Κινητών Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την Προσχώρηση στους όρους και στις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου και Ορισμός  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγησης σε αυτό ανέκκλητη εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση.

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την επαναδιαπραγμάτευση της τιμής προμήθειας του νερού από την Αιολική ΑΕ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου ύδατος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την εκτέλεση του έργου: «Διάνοιξη  οδού από Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέου 2/Θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύων Ομβρίων υδάτων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ. οικ. έτους 2017

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 10ο : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 11ο : Τροποποίηση σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ΑνακύκλωσηςAE

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 12ο : Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2017

Εισηγητής : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών του νησιού ως πολυσύχναστοι χώροι.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Έγκριση Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 18ο : Ορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων για το έτος 2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19ο : Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση