22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 10.11.2014

Dimos Milou.jpg

22η Συνεδρίαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 10/11/2014ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6706/04-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για πρόθεση σύναψης ασφαλιστηρίου κάλυψης αεροδιακομιδών.

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων 2015.

Θέμα 3ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ.3189/2014 Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Οδηγός Πόλης Δήμου Μήλου» στον Άξονα Προτεραιότητας «06-Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου “ΧΥΤΑ Δήμου Μήλου” και του “δρόμου πρόσβασης προς τον ΧΥΤΑ”.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου «Αναπλάσεις και αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Μήλου».

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του  έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Πυργιάντε και στου Εγγλέζου ΤΚ Μήλου».

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το έτος 2013».

Θέμα 9ο : Γνωμοδότηση σχετικά με αριθμό αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους.

Θέμα 10ο : Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Θέμα 11ο : Ορισμός υπαίθριων οργανωμένων αγορών.

Θέμα 12ο : Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2014.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για αποδοχή χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Θέμα 15ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων κηδείας αποβιώσαντος τέως Δημάρχου.

Θέμα 18ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 19ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2015-2016.

Θέμα 20ο : Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη κ. Μωραίτη Δημήτρη.

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη κ. Βαμβακάρη Νικόλαου.

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση