14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 28.08.2015


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 28/08/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4928/21-08-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Aκούστε το ηχητικό από εδώ ή εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE+

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη στο Πρόγραμμα Leader ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ που αφορα στη ΔΡΑΣΗ L313-2

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη στο Πρόγραμμα Leader ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ που αφορα στη ΔΡΑΣΗ L313-4

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη στο Πρόγραμμα Leader ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΗΛΟΥ που αφορα στη ΔΡΑΣΗ L323-1

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη στο Πρόγραμμα Leader ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ που αφορα στη ΔΡΑΣΗ L323-4

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη στο Πρόγραμμα Leader ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΛΟΥ που αφορα στη ΔΡΑΣΗ L323-5

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Θέμα 10ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της υπ΄αριθ.4/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οξειδώσεων χαλύβδινων οπλισμών πλακών οροφής Παιδικού σταθμού Μήλου»

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου και χώρου πάρκινγκ στη ΔΚ Τριοβασάλου»

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στα πλαίσια συντήρησης του Εθνικού Σταδίου Μήλου»

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την χορήγηση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στα πλαίσια συντήρησης του Εθνικού Σταδίου Μήλου»

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή τοιχίου έναντι οικίας Αμοιραδάκη Δ.Κ. Αδάμαντα»

Θέμα 16ο : Γνωμοδότηση για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) που αφορά λατομείο Μπετονίτη της εταιρείας ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ ΜΕΠΕ στη θέση Άσπρο Χωριό Μήλου

Θέμα 17ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, μέσω Διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεση.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την κάλυψη εξόδων επισκέψεων Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε. και διοργάνωσης ημερίδας

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων Ιαματικής Πηγής Αδάμαντα

Θέμα 21ο :  : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση τελετής τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του 2/Θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων

Θέμα 22ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Θέμα 24ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή στο 9ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές»

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για  διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην περιοχή Λαγκάδα της Τ.Κ. Τρυπητής

Θέμα 26ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

Θέμα 27ο : Τροποποίηση απόφασης ΔΣ 143/2014 (Ορισμός μελών ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)

Θέμα 28ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση