15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 23.09.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤ|Σ 23.09.2015 ΚΑI ΩΡΑ 19:00
ΠΟΥ ΕΠIΣΥΝΑΠΤΕΤΑI ΣΤΗ ΜΕ ΑΡIΘΜ. ΠΡΩΤ. 5539/17.09.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΟIΝΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ακούστε το ηχητικό από εδώ

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο : Παρουσίαση αρχιτεκτονικής και ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤ|ΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ» (δείτε τη μελέτη από εδώ)

Θέμα 3o : Καθορισμός τέλους χρήσης παροχών ιαματικών πηγών «Λάκκου» Αδάμαντα

Θέμα 4o : Λήψη απόφασης για την λειτουργία των ιαματικών πηγών «Λάκκου» Αδάμαντα

Θέμα 5o : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μετατόπιση περιπτέρου για λόγους εξωραΐσμού του περιβάλλοντος στον Αδάμαντα Μήλου

Θέμα 6o : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για άδεια τοποθέτησης ειδικού ανελκυστήρα λόγω κινητικών προβλημάτων στον Αδάμαντα Μήλου

Θέμα 12o : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις

 
ΥΠΕΝΘΥΜΤΣΗ 
Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση