1η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 27.01.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 27η /01/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 296/20-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των με αρ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) & 107/2022 ( ΑΔΑ Ψ78ΥΩΚΩ-ΥΧ1 ) αποφάσεων ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ» .

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση εκτός θ. ζ. λ. στη θαλάσσια περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση εκτός θ. ζ. λ. στη θαλάσσια περιοχή Αγκάλη Κώμια Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Έγκριση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – εμβλήματος του Δήμου Μήλου (Απόφαση 34 / 13-12-2022 Συμβουλίου Τοπωνυμιών).

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.2131.1/1454/2022 εγγράφου του Λιμεναρχείου Μήλου).

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* (σε δύο στάθμες, υπόγειο και πισίνες)» στην περιοχή Επτάστομος Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823718010 και 29082ΕΚ00411.

Θέμα 9ο: Διοργάνωση των 34ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας – άρση κυκλοφορίας του δημοτικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4817.

Θέμα 11ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ. τετρ. 88 & 89).

Θέμα 12ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ. τετρ. 02).

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για την υποστήριξη γαστρονομικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό.

Αφήστε μια απάντηση