Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 22.02.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 22/02/2013ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1110/18-02-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εναλακτικά κατεβάστε το ηχητικό αρχείο από εδώ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ  για διενέργεια προμηθειών με απευθείας ανάθεση.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων σε τουριστικές εκθέσεις  και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας.

Θέμα 4ο : Μίσθωση τμήματος ακινήτου για την προσβασιμότητα στην  Εκθεσιακή Συλλογή Ενθυμημάτων Πολέμου (ΦΛΑΡΗ).

Θέμα 5ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013 ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μετακίνηση  εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΥΛΟΠΕΤΡΑΣ «MOLERIAE”

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος για την υδροδότηση των Πολλωνίων ν. Μήλου, Ν.Κυκλάδων».

Θέμα 8ο : Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 69/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών επιτροπών  του  Δ.Σ. 

Θέμα 9ο : Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 167/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη σύναψη  διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ  Δήμου Μήλου, Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Μήλου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση ΣΥ.ΚΑ.Μ για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2013.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για συμβάσεις μίσθωσης έργου για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου. 

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013 (ως προς την κωδικοποίηση εξόδων)

Θέμα 13ο :  Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υποβολή φακέλου προς ένταξη στο έργο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ανανέωση συνεργασίας με την ΜΤCgroupconsulting  για θέματα τουριστικού marketing.

Αφήστε μια απάντηση