Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 17.07.2013

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 17/07/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4275 /11-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο: Επιστολή Δημοτικού Συμβούλου κ. Καβαλιέρου Αντώνη. (κατεβάστε το επίμαχο ηχητικό απόσπασμα από εδώ και τα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από εδώ)

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την στήριξη των εργαζομένων του Δήμου Μήλου ενάντια στο καθεστώς της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων.

Θέμα 3ο: Προτάσεις για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παροχή άδειας κινηματογράφησης Αθλητή στο Σαρακήνικο Μήλου.

 

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων στον Αδάμαντα Μήλου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με :

α) Αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενου ύδατος ( προβλήματα, προτάσεις βελτίωσης).

β) Εναλλακτικές προτάσεις υδροδότησης.

γ) Επαναδιαπραγμάτευση όρων σύμβασης.

Αφήστε μια απάντηση