Προς «διάθεση» 21 εκπαιδευτικοί στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τις λίστες που εστάλησαν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων ζητείται η άμεση επικαιροποίηση στοιχείων για 21 καθηγητές και καθηγήτριες. Πρόκειται για δύο καθηγήτριες Αισθητικής από τις ΕΠΑΣ Εμπορείου Θήρας και Κορθίου Άνδρου, μία καθηγήτρια της ειδικότητας Βοηθοί Παιδοκόμοι – Βρεφοκόμοι από το ΕΠΑΛ Θήρας, πέντε καθηγητές της ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμοι από τα ΕΠΑΛ Μήλου, Νάξου, Σύρου και Πάρου, μία καθηγήτρια Γραφικών Τεχνών από το ΕΠΑΛ Σύρου και δύο καθηγήτριες γραφιστικής από τα ΕΠΑΛ Σύρου και Τήνου. Ακόμη, για έναν καθηγητή της ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτες από την ΕΠΑΣ Σύρου, μία καθηγήτρια κομμωτικής από την ΕΠΑΣ Κορθίου Άνδρου, δύο καθηγητές της ειδικότητας Μηχανοτεχνίτες από το ΕΠΑΛ και την ΕΠΑΣ Σύρου, τέσσερις καθηγήτριες νοσηλευτικής από τα ΕΠΑΛ Θήρας, Σύρου και Τήνου, έναν καθηγητή της ειδικότητας οδοντιατρικής από το ΕΠΑΛ Τήνου καθώς και μία καθηγήτρια της ειδικότητας Υπάλληλοι Λογιστηρίου.

Ποιοι εξαιρούνται

Σύμφωνα  με  το  έγγραφο  του Υπουργείου, από τη διαδικασία θα εξαιρεθούν όσοι εκπαιδευτικοί είναι ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι εφόσον τα τέκνα τους συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. Επίσης, υπάλληλοι των οποίων ο/η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Εξαιρούνται ακόμη υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου που συνοικεί με αυτούς και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, υπάλληλοι των οποίων ο/η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα καθώς και υπάλληλοι οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Πηγή : Κοινή Γνώμη

Αφήστε μια απάντηση