Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 13.12.2013

24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 13/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7592/09-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μήλου οικ. έτους 2013.

 

Θέμα 2ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού 2013 ( Γ΄ τρίμηνο).

 

Θέμα 3ο : Στ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη δικτύου ύδρευσης Παλαιοχωρίου, Αγίας Κυριακής, Φυροποτάμου, Μανδρακίων, Προβατά».

 

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα δημότη.

 

Θέμα 6ο : Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και παράταση ωραρίου στην Πλάκα Μήλου, Ρουσκέτου Ιωάννα.

 

Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Μήλου.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριοβασάλου.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρα Τριοβασάλου.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων.

Θέμα 12ο : Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011.

 

Θέμα 13ο : Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αγορά ημερολογίων του Συνδέσμου Απανταχού Μηλίων «Η Αγία Σοφία».

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για οικονομική συνδρομή στο στήσιμο του ανδριάντα του τ. Δημάρχου Τήλου Αναστασίου Αλιφέρη.

Θέμα 16ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση