Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα Νύχια Μήλου

Με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο της 13.12.2013 σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα Νύχια, δείτε την αναλυτική περιγραφή των κεραιών όπως δημοσιεύτηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

VODAFON – WIND  ΑΔΑ: 457Ρ7ΛΞ-Ε53 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ (με τις τροποποιήσεις)


 • Γεωγραφικές γεωδαιτικές συντεταγμένες ιστού (Ε.Γ.Σ.Α 87): φ = 36 0  43΄ 27΄΄ Ν, λ = 24 0  26΄ 13΄΄ Ε
 • Έκταση οικοπέδου: 1126,21τ.μ.
 • Έκταση εγκατάστασης:Ε1=150,95τ.μ. (χωρίς την έκταση εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος=Ε2)
 • Αριθμός ιστών: 1 
 • Υψόμετρο εδάφους:108,80μ. (από ΜΣΘ) 
 • Συνολικός αριθμός κεραιών επί ιστού: 6 
 • Συνολικός   αριθμός   κεραιών   επί   ιστού   της   εταιρείας  VODAFONE:  3  (στα 900ΜΗz, 1800ΜΗz, 2100ΜΗz)
 • Συνολικός αριθμός κεραιών επί ιστού της εταιρείας  WIND:  3  (στα 900ΜΗz, 2100ΜΗz)
 • Συνολικός αριθμός μικροκυματικών ζεύξεων: έως 10.
 • Συνολικό ύψος ιστού από βάση (μαζί με αλεξικέραυνο) : 14,70μ.
 • Ύψος κέντρου της χαμηλότερης κεραίας από βάση ιστού : 5,5μ.


COSMOTE ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΞ-55Γ Στοιχεία Σταθμού Βάσης: 
 • Γεωγραφικές γεωδαιτικές συντεταγμένες (Ε.Γ.Σ.Α 87): φ = 36 0  43΄ 22΄΄ Ν, λ = 24 0  26΄ 00΄΄ Ε
 • Έκταση οικοπέδου: 500,00τ.μ.
 • Έκταση εγκατάστασης:132,88τ.μ.
 • Υψόμετρο εδάφους:105,00μ.  
 • Αριθμός μικροκυματικών ζεύξεων: 4 στα 18GHz
 • Συνολικό ύψος ιστού από βάση (μαζί με αλεξικέραυνο): 29,20μ.
 • Ελάχιστη   απόσταση   του   κέντρου   χαμηλότερης   κεραίας   από   τη   βάση   ιστού έδαφος : 27,03μ.
 • Αριθμός κεραιών εκπομπής στα 900MHZ: 3
 • Αριθμός κεραιών εκπομπής στα 1800MHZ: 4
 • Αριθμός κεραιών εκπομπής στα 2000MHZ: 3

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση