Που ανήκουν τα Νύχια;

Στο φύλο της εφημερίδας ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ της  23.08.2013 που αναφέρεται στο μπάζωμα του υγρότοπου στα Νύχια φαίνεται ο Δήμαρχος Μήλου να δηλώνει “η 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει αγνοήσει την επιστολή του, μέσω της οποίας ζητά να του δώσουν το “πράσινο φως” αφού ο χώρος “προστατεύεται λόγω της εξόρυξης οψιδιανού”.   Με βάση όμως το ΦΕΚ 1193/Β’/19.11.1998 «Καθορισμός ζωνών Α’ Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Μήλου και χρήσεις γης εντός αυτών. Οριοθέτηση ζωνών Β’ προστασίας» τα Νύχια αναφέρονται σαν Πρωτοκυκλαδικό λατομείο οψιδιανού και ανήκει στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (δείτε την σχετική σελίδα http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=64).

Στην σελίδα του ΥΠΠΟ διαβάζουμε ότι η αρμοδιότητα της συγκεκριμένης εφορίας είναι

«Η ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. 

Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.»

Μήπως ο Δήμαρχος θα πρέπει να απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εφορία για να πάρει το πράσινο φως για τον καθαρισμό του χώρου από τα μπάζα;

Αφήστε μια απάντηση