Ποιοι γνώριζαν για την τροποποίηση του λιμενικού έργου στα Πολλώνια

Μετά από αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Καβαλιέρου αλλά και σχετικό αίτημα του Δήμου Μήλου η υπηρεσία της Γενικής Διεύνθυσης Περιβάλλοντος και Υποδομών, διεύνθυση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων αναφέρει ότι για την τροποίησηση του Λιμενικού έργου στα Πολλώνια ήταν ενήμεροι όλοι οι φορείς της Μήλου.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

Παραχώρηση εγγράφων σχετικά με το έργο «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ» by niper2012

Τροποποίηση – συμπλήρωση Λιμενικού Πολλωνίων by niper2012

1η Τροποποίηση της Πράξης “Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” με κωδικό MIS 339856… by treasurefiles

Αφήστε μια απάντηση