Νέα παρέμβαση από τους δήμους Κύθνου και Άνδρου για για τα ΓΕΦ

Συγκεκριμενοποιούν και διατυπώνουν σαφή αιτήματα οι δήμοι της Κύθνου και της Άνδρου όσον αφορά στη λειτουργία των ΓΕΦ στα νησιά, για τα οποία στην επιστολή που απέστειλαν στο αρμόδιο υπουργείο και στους βουλευτές του νομού, επισημαίνουν πως δεν υπήρξε κατάλληλη προετοιμασία, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

Στις προτάσεις τους, μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με σκοπό τη διόρθωση αλλά και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα ζητούν την επαρκή στελέχωση με προσωπικό. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως, μετά την κατάργηση ορισμένων νησιωτικών ΔΟΥ, οι φορολογούμενοι της Άνδρου έχουν ενταχθεί στη ΔΟΥ Παλλήνης ενώ οι φορολογούμενοι του δήμου Κύθνου που ανήκουν στη ΔΟΥ Κορωπίου, ζητούν να εξυπηρετούνται από το ΓΕΦ Κέας.

Απαραίτητες “προσθήκες”

Σε όσα αναφέρει στην επιστολή του, ο δήμαρχος Κύθνου, Μανόλης Φίλιππας τονίζει ιδιαίτερα πως “η διαμαρτυρία των φορολογούμενων πολιτών και δημοτών της Κύθνου είναι έντονη εξαιτίας της δυσκολίας που παρουσιάζεται στην εξυπηρέτηση τους, λόγω της νησιωτικής περιοχής και της αδυναμίας τους να μεταβούν στο Κορωπί”. Γι αυτό το λόγο και μετά από την παρέλευση αρκετού χρονικού διαστήματος, οι φορολογούμενοι αιτούνται την ικανοποίηση της πρότασής τους, να καλύπτουν τις υποθέσεις τους από το ΓΕΦ Κέας το οποίο “έχει περιορισμένες δυνατότητες”, προτείνοντας “να διευρυνθούν με απαραίτητες τακτικές και χρήσιμες υπηρεσίες”. Συγκεκριμένα, ζητούν να υπάρχει η δυνατότητα, “έκδοσης αριθμού κλειδάριθμου (Αιτήσεις εγγραφών και παραλαβή του κλειδάριθμου) για το TAXIS, ενημέρωσης των φορολογούμενων (φυσικών προσώπων, εκτύπωση εκκαθαριστικών, φορολογική ενημερότητα, βεβαιώσεις οφειλών για χρέη, δηλώσεις Ε1, ΕΕΤΑ, κλπ.), ενημέρωσης των φορολογούμενων σε σχέση με το Ε.Τ.ΑΚ (οφειλές, εκτύπωση καταστάσεων, κλπ.), ενημέρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών σε σχέση με τα οχήματα (Αυτοκίνητα και δίκυκλα), τα τέλη, τις ακινησίες ΙΧΕ, μηχανών, κλπ, δυνατότητα είσπραξης εσόδων με την έκδοση διπλότυπου είσπραξης τύπου Α’ με επιταγές, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, δυνατότητα θεώρησης εγγράφων (υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, μισθωτηρίων, υπεύθυνης δήλωσης για τη μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης), δυνατότητα πληρωμής ηλεκτρονικά των φόρων (που παρακρατούνται από προμήθειες και υπηρεσίες 4%, 8% και 1% με ταυτότητα πληρωμής) καθώς και δυνατότητα αποστολής πιστοποιητικών περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας και περί μη οφειλής φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής”. Τέλος, προτείνουν “οι αιτήσεις και οι απαντήσεις όλων των φορολογικών υποθέσεων να πραγματοποιούνται μέσω του ΚΕΠ Κύθνου”.

Ένας υπάλληλος ανά 2.000 συναλλασσομένους

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Άνδρου, Γιάννης Γλυνός στην επιστολή του, η οποία έχει αποδέκτες και το σύνολο των νησιών στα οποία λειτουργούν πλέον ΓΕΦ, σημειώνει ποιες προτάσεις θα ωφελούσε να ικανοποιηθούν ενώ καταθέτοντας έναν σχετικό πίνακα, προτείνει “ως μέτρο τη στελέχωση με έναν εφοριακό υπάλληλο ανά 2.000 συναλλασσομένους, με ελάχιστο πλήθος εργαζομένων τους τρεις, ώστε να λειτουργούν τα γραφεία απρόσκοπτα και κατά τις ημέρες των αδειών των υπαλλήλων”.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η γνώμη να στελεχωθούν σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τρόπο τα συνδεδεμένα νησιωτικά γραφεία και να εμπλουτισθούν οι υπηρεσίες τους, δεν σημαίνει “”τακτοποίηση” υπαλλήλων”. Αντιθέτως, “αποτελεί, μαζί με την απαιτούμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των νησιωτών φορολογουμένων και την απρόσκοπτη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης στη νησιωτική Ελλάδα”, διασαφηνίζει παρακάτω, τονίζοντας ότι, “αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ότι πρώτον, δεν υπήρξε επαρκής προετοιμασία για την λειτουργία των νησιωτικών ΓΕΦ, δεύτερον, δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων εξυπηρέτησης, που καθημερινά αναφύονται και τρίτον, παραγνωρίστηκαν οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου”.

Μέριμνα για τη νησιωτικότητα

Ο κ. Γλυνός κλείνοντας την επιστολή του, επαναλαμβάνει ότι “ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών αγνόησε τη νησιωτική πραγματικότητα, τις δυσχερείς έως συχνά ανύπαρκτες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, το υψηλό κόστος μετάβασης από το νησί στη ΔΟΥ υποδοχής, την αδυναμία των νησιωτικών πληθυσμών, στην πλειοψηφία τους υπερήλικες, να εξυπηρετηθούν μέσω διαδικτύου, την αδυναμία πολλών φορολογουμένων, να καταβάλουν αντάλλαγμα για οποιαδήποτε φορολογική υπηρεσία είχαν μέχρι σήμερα δωρεάν στη διάθεσή τους, κλπ.”. Μάλιστα σύμφωνα με όσα συμπληρώνει, εξηγεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να τύχει θετικής ματιάς από την πλευρά των αρμοδίων, καθώς η οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί τους φορολογουμένους να ικανοποιούν με ευκολία τις υποχρεώσεις τους. “Ελπίζουμε οι παραπάνω προτάσεις μας να τύχουν της δέουσας προσοχής σας! Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να τις αναπτύξουμε αναλυτικότερα, προς κάθε αρμόδιο, με τελικό στόχο την επίλυση όλων των προβλημάτων, που έχουν ανακύψει, αλλά και την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού στις νησιωτικές, ευαίσθητες και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, προς όφελος και των κατοίκων των νησιών και της πολιτείας” υποστηρίζει εν κατακλείδι.

Πηγή : ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Άδεια Creative Commons

Αφήστε μια απάντηση