Χωρίς απόδειξη δεν πληρώνουμε

Από την Τετάρτη 12.12.2012 ισχύει η νέα αγορανομική διάταξη που δίνει το δικαίωμα στον καταλωτή να μην πληρώνει αν δεν πάρει απόδειξη.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Εθνικό τυπογραφείο ΦΕΚ 3313/τεύχος Β’/12.12.2012

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ FEK 3313 12.12.2012.pdf

Αφήστε μια απάντηση