Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 12.12.2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 12/12/2012

Κατεβάστε το ηχητικό της συνεδρίασης από εδώ  εδώ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΛΟΣ ΑΕ.

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση σχετικά με Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της εταιρείας S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ» Μήλου. (από το 99:26′)

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.

Θέμα 4ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Μήλου».

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου υδροδότησης Αδάμαντα Ν. Μήλου.

Θέμα 6ο : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Μήλου έτους 2010».

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Βορινών κουφωμάτων και κατασκευή ξύλινης πέργκολας στο Γενικό Λύκειο Μήλου».

Θέμα 8ο : Λήψη Απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τμημάτων δικτύων αποχέτευσης».

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αδάμαντα».

Θέμα 10ο : Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης κυριότητας και χρήσης δημοτικού κτιρίου στο Δ.Λ.Τ.

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 Δήμου Μήλου.

Θέμα 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Θέμα 14ο : Επαναχάραξη αιγιαλού και παραλίας σε σημεία που βρίσκονται τα Σύρματα της Μήλου.

Θέμα 15ο : Παρουσίαση Επιχειρησιακού Πλάνου-Στοιχεία Βιωσιμότητας της Επένδυσης (ΚΑΠΕ).

Υγρά απόβλητα S&B Στοιχεία Βιωσιμότητας Βουνάλια ΚΑΠΕ

Αφήστε μια απάντηση