Διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου Κατασκευή λιμενικού έργου Πολλωνίων

Με τον Αριθμό Πρωτοκόλου Τ.Υ.: 134374/7216 της 19-02-2014 και με ΑΔΑ: ΒΙΕ77ΛΞ-ΖΤΛ η Διεύνθυση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων αποφασίζει :

Την οριστική διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή λιμενικού έργου Πολλωνίων νήσου Μήλου», αναδόχου «Restauro Triton Act A.E.». 

Την απόρριψη της από 20-12-2013 όχλησης για την καταβολή της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 63869/3561/30-8-2013 και 98114/5426/02-12-2013 αποφάσεις  της προϊσταμένης αρχής. 

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση