Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 04.09.2013

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 04/09/2013ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5214/29-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. κατά της αναστολής και αποκοπής Λιμενικού Έργου Πολλωνίων. (σχετικά έγγραφα 1η Τροποποίηση, Τροποποίηση και συμπλήρωση του έργου, έγγραφο Συμεοπούλου, άλλα έγραφα, ΑΕΠΟ 2013, ΑΕΠΟ 2005)

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παράταση χρόνου εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης υδατορέματος Αγ. Στυλιανής στον Αδάμαντα Μήλου.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παράταση χρόνου εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος Ζερβίνη στον Αδάμαντα Μήλου.

Θέμα 4ο : Ε΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μίσθωση δρόμου που εξυπηρετεί τις ανάγκες τροποποίησης – επέκτασης άδειας εκμετάλλευσης ορυχείου μπετονίτη της εταιρείας «Ελληνική Μεταλλευτική ΕΠΕ» στη θέση Αγγεριά Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για οριοθέτηση ρέματος στη θέση Αγγεριά – Αγία Ειρήνη.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στα Πολλώνια Μήλου.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή στο 7ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές»

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την εγκατάσταση επιχείρησης στον Αδάμαντα Μήλου, εκμίσθωσης μοτοσικλετών και καθορισμό ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων.

Θέμα 10ο : Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2013.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιβολή τελών.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για Χρηματοδότηση Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση συστατικής πράξης Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Θέμα 17ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μήλου οικ. έτους 2013.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών και λοιπών χώρων.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση