Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου 06.01.2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010 και την υπ΄αριθμ.41/71351/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

Αφήστε μια απάντηση