9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 27.05.2015


9η Συνεδρίαση 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 27/05/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2735/21-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

http://www.mediafire.com/listen/juzp236o9trd9fw/DS_20150527.MP3

 Kατεβάστε το ηχητικό από εδώ (DROPBOX)ή εδώ (GOOGLE DRIVE)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας ιατρών που θα επισκεφθούν τη Μήλο.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με αγωγή κατά του Δήμου. (σχετικό δημοσίευμα στην ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ)

Θέμα 3ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2014 .

Θέμα 4ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2014. 

Θέμα 5ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2015.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας)

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τη μη κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Θέμα 3ο : Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μήλου

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για πρόταση έρευνας, διαχείρισης και χρήσης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας για ξήρανση ορυκτών

Θέμα 5ο : Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης σταθμών μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 2014» για προγραμματισμό εργασιών

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση ημιτελούς κτηρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)»

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Πλάκα-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος»

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών Δήμου Μήλου και των Νομικών του Προσώπων

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συγκοινωνιακές ρυθμίσεις

Θέμα 14ο : Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 227/2014 (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Μήλου.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κάλυψη δαπανών εορτασμού Κατακομβών Μήλου

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με αίτημα Εξωραιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριοβασάλου-Αγίου Σπυρίδωνα Μήλου για τοποθέτηση παιχνιδιών στην παιδική χαρά Τριοβασάλου

Θέμα 19ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων ενός έτους και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου

Θέμα 20ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων ενός έτους και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου

Θέμα 21ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων ενός έτους και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Τρυπητή Μήλου

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εκκρεμότητες χρήσης παραλιών 2014

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση