9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 29.05.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 29/05/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3103/24-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο : Τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία ECOTECH ΕΠΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 3ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών : Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Β΄Φάση)»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο : Χωροθέτηση Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο:  Λήψη απόφασης χορήγησης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 273.2017 με θέμα « Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 274.2017 με θέμα «Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 11ο : Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 12ο : Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο : Διοργάνωση AKROPOLIS JET RAID 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Κατακομβών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης έτους 2017

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές  Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 20ο : Ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην Τρυπητή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 23ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Χορήγηση Αιγίδας Δήμου Μήλου στην διοργάνωση του Cruise INN

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 25ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Αφήστε μια απάντηση