5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 28.04.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 28/04/2017ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.2672/24-04-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Χορήγηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Νήσου Μήλου. 

Θέμα 2ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στον Φυροπόταμο και το Παλιοχώρι

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Διάθεση χώρων για δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 2ο :Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Γεωθερμία: Διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου νόμου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την κατασκευή βιοκλιματικού δημοτικού σφαγείου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Λειτουργία προβλήτας Κάναβας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Έκδοση ψηφίσματος στήριξης δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου κατόπιν αιτήματος-επιστολής του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Μεταφορά δομών ΔΗΚΕΔΜ στο Δήμο Μήλου

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 8ο : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Αποχέτευσης, Ύδρευσης και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Νίνος Κων/νος

Θέμα 9οΈγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το 2017

Εισηγητής : Νίνος Κων/νος

Θέμα 10ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Τακτοποιητικού και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή νέου 2/θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου : «Επισκευή κτιρίου Θηλέων Τ.Κ. Μήλου» 

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύων Όμβριων υδάτων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο : Έγκριση κοπής δέντρου εντός ΔΚ Αδάμαντα

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 15ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στην Αγία Κυριακή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 20ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Τρυπητή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 21ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για οριστική αφαίρεση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 23ο : Ανάθεση υπόθεσης του Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 24ο : Ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν.3463/2006

Εισηγητής : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 26ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 27ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την λειτουργία του τουριστικού γραφείου πληροφοριών

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 28ο : Διοργάνωση εκδήλωσης Ελευθερίων Μήλου 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 29ο : Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Κατακομβών

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 30ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 31ο : Κατάργηση δικαιώματος επιλογής 2ης ξένης γλώσσας στην Δημόσια Εκπαίδευση

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 32ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

Αφήστε μια απάντηση