Έρευνα για την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής σε θαλάσσια φυτά στη Μήλο

thalassa.jpg

Έρευνα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ιδιαίτερα των επιπτώσεων του αυξημένου διοξειδίου του άνθρακα (C02) στον μεταβολισμό και τη φυσιολογία των Θαλάσσιων φυτών θα γίνει στη Μήλο την περίοδο 29.04.2017 έως 12.05.2017.
Το είδος που Θα μελετηθεί είναι το Θαλάσσιο φυτό Cymodocea nodosa, του οποίου 80 στελέχη Θα μετρηθούν επί τόπου και 60 στελέχη Θα καταψυχθούν για μεταφορά στο εργαστήριο. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο, όπου τα υποθαλάσσια ανοίγματα παρέχουν μια ιδανική φυσική θέση για μελέτη και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο της Μήλου και στον κόλπο του Παλαιοχωρίου.
Στόχος της έρευνας είναι να καθοριστεί πως η φυσιολογία των φυτών έχει προσαρμοστεί σε υψηλά επίπεδα 002, προκειμένου να βοηθήσει στην πρόβλεψη, πως δηλ. αυτά τα οικοσυστήματα αντιδρούν στην παγκόσμια οξίνιση των ωκεανών. Τα δείγματα των φυτών Θα συλλέγονται υποβρύχια και Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία επί τόπου στη Θέση συλλογής. Κάποια ανάλυση θα πραγματοποιείται επί τόπου, ενώ τα κατεψυγμένα δείγματα θα συλλέγονται για να αποσταλούν στο εξωτερικό για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση