5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 18.03.2016

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Dimos Milou.jpg

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 18/03/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1215/11-03-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ (ΜediaFire)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας – ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης Δημοτικού σχολείου Αδάμαντα»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 4/2016  μελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας – ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης Λυκείου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2016 μελέτης και του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου : «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και Στατικής ενίσχυσης Γυμνασίου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο  «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και βελτίωσης προσβασιμότητας σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου» στο Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών-καθαιρέσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014» 

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εισηγητής : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 10ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το 2016

Εισηγητής : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 11ο: Φιλοξενία Ιαπωνικής αντιπροσωπείας στα πλαίσια των Αδελφοποιήσεων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 12ο : Ανάδειξη πιστωτικού ιδρύματος για κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων (02:45:00″)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 14ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2015

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 15ο  : Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία cardio express για το πρόγραμμα τηλεϊατρικής στη Μήλο

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Τροποποίηση χρονικής διάρκειας σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την «Υλοποίηση Προγραμμάτων-Υπηρεσίες Υποστήριξης και Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου»

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο : Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής παιδιών για το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 18ο : Συμμετοχή στη Διημερίδα Ιαματικής Ιατρικής International Tourism Convention

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου έτους 2016

Εισηγήτρια :  Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 20ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου έτους 2015

Εισηγήτρια :  Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 21ο : Έγκριση μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (01:18:00″)

Εισηγήτρια :  Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 22ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 29/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών στις επιτροπές Δ.Σ. 

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2015

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 24ο : Έγκριση Αναμορφώσεων Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 25ο : Τροποποίηση χρονικής διάρκειας σύμβασης με την ΚΑΠΑ GROUP Α.Ε.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 26ο : Τροποποίηση χρονικής διάρκειας σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης AE

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση