2η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 08.02.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 08η /02/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 473/30-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ανασκόπηση με βάση τις δοθείσες κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης επί της επικαιροποιημένης μελέτης (Δεκέμβριος 2022) του Β2 σταδίου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου.

Αφήστε μια απάντηση