19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου την 07.12.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 07/12/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7359/02-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (DROPBOX) ή εδώ (GOOGLE DRIVE)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 7260 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Δαμουλάκης Γεράσίμος

 

Θέμα 2ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 7211 έγγραφο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Δαμουλάκης Γεράσίμος

 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τις επιστολές διαμαρτυρίας για ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Μήλου

Εισηγήτρια κα Τσερώνη Στυλιανή

 

Θέμα 4ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής κ. Μωραίτης Δημήτριος

 

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για επαναξέταση της υπ΄αριθ. 204.2015 απόφασης του ΔΣ 

Εισηγητής κ. Καμακάρης Βασίλειος

 

Θέμα 6ο : Συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τριοβασάλου-Αγίου Σπυρίδωνα Μήλου

Εισηγήτρια κα Τσερώνη Στυλιανή

 

Θέμα 7ο :  Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου

Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 9ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στο Πυργιάντε και στου Εγγλέζου Τοπικής Κοινότητας Μήλου»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 10ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το Έτος 2013»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 11ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Αναπλάσεις και Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων»

Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος συμβατικής παράτασης μίσθωσης

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 15ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής κ. Καμακάρης Βασίλειος

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση