18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 29.11.2016

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣDimos Milou.jpg

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 29/11/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7088/24-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Aκούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) η κετεβάστε το από εδώ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14, με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»

Εισηγητής : Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο : Έγκριση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνομολογηθεί δάνειο για την  προμήθεια δύο κινητών ηλεκτροχημικών μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και έγκριση των γενικών όρων του δανείου

Εισηγητής : Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο  : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 4ο  :  Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 5ο : Καθορισμός μη ανταποδοτικών τελών Δήμου Μήλου για το έτος 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

 

Θέμα 6ο :6η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 7ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης ΔΣ που αφορά στην αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

 

Θέμα 8ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση