17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 17.11.2015

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 17/11/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6885/10-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 Aκούστε το ηχητικό από εδώ ή εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Καθαρισμός τάφρων οδικού δικτύου Ν.Μήλου» 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Ενημέρωση σχετικά με τον  Ο.Α.Ε.Δ.  

Θέμα 2ο :  Ενημέρωση για την αναφορά του Βουλευτή κ. Ν.Συρμαλένιου στη Βουλή για τον υγρότοπο Αδάμαντα

Θέμα 3ο : Ενημέρωση σχετικά με τις αεροδιακομιδές

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού σε περιοχές NATURA

Θέμα 5ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων 2016

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με την υπ΄αριθ. πρωτ. 6217/2015 επιστολή της Οικονομικής Υπηρεσίας  

Θέμα 7ο : Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2016

Θέμα 8ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή-Συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την μελέτη οριοθέτησης τμήματος άνω κλάδων υδατορέματος Αγίας Στυλιανής στην περιοχή Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μήλου

Θέμα 11ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2016 No 2

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης ΔΣ για μεταφορά ατόμων με το λεωφορείο του Δήμου

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης σχετικά με το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Θέμα 15ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών

Θέμα 16ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 191/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 17ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για προσθήκη link στην ιστοσελίδα του Δήμου

 Θέμα 18ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση