16η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 27.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 27η /09/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5787/22-09-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ ή από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων από τον Δήμο Μήλου για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στα σχολεία της νήσου Μήλου.

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θέμα 5ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση γνωμοδότησης σχετικά με την ανατιμολόγηση προμήθειας αφαλατωμένου νερού).

Θέμα 6ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ανταποδοτικών τελών υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης)».

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση επαρχιακής οδού στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: 3αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2022.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση