15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 17.09.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 17/09/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5351/13-09-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου κατανομής βοσκήσιμων γαιών Ν. Κυκλάδων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE 2016 με τίτλο “Αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών παράκτιων υγροτόπων στις Κεντρικές Κυκλάδες”

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : «Έγκριση Συμβατικών Τευχών και Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μήλου”»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Αποχαρακτηρισμός ζωνών Αρχαιολογίας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Διερεύνηση δυνατότητας δανειοδότησης α. αγοράς κινητών μονάδων βιολογικού καθαρισμού β. αγοράς απορριμματοφόρων 

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο : Διάθεση πιστώσεων και αύξηση ποσών συμβάσεων του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο  :  Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η΄ ΡΙΤΣΟΥ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο  :  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Α΄φάση)

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο  : Καθαρισμός ρέματος Ντανταλιάς από φερτά υλικά και δασικά είδη

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο  : Κάλυψη εξόδων διοργάνωσης Περιφερειακού Συμβουλίου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 15ο  : Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 : Ευκαιρίες και προοπτικές για το νησί της Μήλου & άλλων νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 16ο  : Σύσταση επιτροπής για την Ανοικτή-Δημόσια Διαβούλευση «Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ» 1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 17ο  : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας Ολυμπιονικών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο  : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

Αφήστε μια απάντηση