15η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 24.11.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 24/11/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  7665/ 18-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της με αρ. 11 /2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2021»

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Κάλυψη αναγκών Κέντρου Υγείας Μήλου, ως προς την
έγκριση της αίτησης απόσπασης του ιατρού Αποστολόπουλου Η. στο Κέντρο Υγείας Μήλου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου του ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 2ο: Ψήφισμα για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2022.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση κατόπτρου εντός ορίων Κοινότητας Τρυπητής.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της με αρ. 64 / 2021 απόφ. ΔΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου».

Θέμα 6ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 7ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 8ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι ).

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της με αρ. 101 / 2021 απόφ. ΔΣ με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022».

Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 11ο: Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 12ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 13ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2022.

Θέμα 14ο: Κανονισμός Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 15ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη.

Θέμα 16ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2022.

 Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση