11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 29.06.2015

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 29/06/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3577/24-06-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για επείγουσα αερομεταφορά ασθενών.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα πρόθεσης ίδρυσης εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στη Μήλο  

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συγκοινωνιακές ρυθμίσεις

Θέμα 5ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015 (4η)

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015

Θέμα 8ο : Έγκριση απολογισμού Γηροκομείου Μήλου  «Η Αγία Ελένη Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου» οικ. έτους 2014.  

Θέμα 9ο : Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών  

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλίων Τέχνες

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αιτήματα δημοτών για χρήση κοινόχρηστων χώρων στον Αδάμαντα

Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων Ιαματικής Πηγής Αδάμαντα

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στη σύμπραξη για την εφαρμογή του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους TEBA/FEAD»

Θέμα 16ο : Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού

Θέμα 17ο : Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Θέμα 18ο : Ορισμός Υπευθύνου ΚΔΑΠ και ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού  Λειτουργίας ΚΔΑΠ

Θέμα 19ο : Παραχώρηση κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μήλου στο ΚΔΑΠ

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για δημιουργία έκθεσης ειδών λαϊκής τέχνης σε χώρο της Τοπικής Κοινότητας Τρυπητής

Θέμα 21ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία Καλοκαιρινής Ιατρικής Απόβασης 2015

Θέμα 23οΛήψη απόφασης Δ.Σ. για εξεύρεση χώρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης και εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών

Θέμα 24ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου

 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση