Σύσταση Α.Ε. από τους λεωφορειούχους της Μήλου

Mε αποφασή του ο  Αντιπεριφεριάρχης Νοτίου Αιγαίου εγκρίνει τη σύσταση από τους ιδιοκτήτες λεωφορείων άγονων γραμμών νήσου Μήλου, ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 2963/2001. 

Οι ανωτέρω υποχρεούνται στη σύστασή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών.  

 

 

Αφήστε μια απάντηση